Școala în comunism: Care erau regulile de purtare pentru elevi. Vei fi surprins

0 72

Școala în comunism. În școală și în afara școlii, elevii au următoarele îndatoriri:

– să vină cu regularitate la cursuri, fără să întârzie de la ore și să respecte întocmai programul zilnic de activitate al școlii
– să-și însușească temeinic cunoștințele și deprinderile prevăzute în programa școlară pentru a deveni cetățeni folositori patriei
– să participe după puterile lor la munca patriotică și la alte acțiuni inițiate de școală
– în atelierul școlii și în producție să respecte cu strictețe regulile privind tehnica securității și protecția muncii
– să păstreze și să apere avutul obștesc, bun al întregului popor
– să vină la școală îmbrăcați în uniformă, curați, cu părul îngrijit, iar la orele de curs să aibă rechizitele și cărțile necesare
– să intre în clasă îndată ce a sunat, să-și ocupe liniștit locul în bancă și să stea corect
– să asculte atenți explicațiile cadrelor didactice și răspunsurile elevilor și să nu părăsească clasa fără învoirea profesorului sau a învățătorului
– să se ridice când sunt întrebați și să se așeze la loc, numai cu încuviințarea profesorului, iar atunci când vor să răspundă la lecții sau să întrebe ceva, să ridice mîna
– la intrarea cît și la ieșirea din clasă a învățătorului, a profesorului, a directorului și a organelor de inspecție școlară precum și a altor cadre didactice și persoane mai în vîrstă, să salute sculîndu-se în picioare
– să arate respect învățătorilor, profesorilor și directorului școlii în toate împrejurările
– să se poarte cu atenție și cu grijă cu cei mai în vîrstă și cu cei mai mici, să fie gata să dea ajutor bătrînilor, invalizilor și bolnavilor
– să ajute pe părinți în treburile casnice și să se îngrijească de frații și surorile mai mici
– să umble cu atenție pe stradă, în autobuze, în tramvaie, respectînd regulile de circulație
– să frecventeze numai acele spectacole și manifestări publice corespunzătoare vîrstei lor și recomandate de școală
– să se poarte modest, cuviincios și disciplinat în școală și în afară de școală. Să țină la demnitatea de elev, avînd o comportare și o ținută corectă, în școală și în afară de școală
– să lupte pentru păstrarea onoarei clasei și a școlii din care fac parte
– să fie cinstiți, drepți și curajoși
– să nu folosească expresii jignitoare care înjosesc pe alții, ca și pe cei ce le folosesc, să lupte împotriva huliganismului, a manifestărilor naționale, șovine, a misticismului și a superstițiilor
– să aibă o purtare tovărășească față de colegii lor și să ia parte activă la viața colectivului din care fac parte. Să ia atitudine hotărîtă împotriva celor care nu se supun îndatoririlor de elevi, încălcînd disciplina școlară
– să participe activ la diferitele forme de autoservire organizate în școală și internat
-elevul este dator să aducă la școală carnetul de elev în fiecare zi cînd are cursuri, să-l prezinte, la cerere, profesorului, dirigintelui sau directorului școlii și să-l prezinte părinților (tutorelui), după fiecare notare făcută la școală.

SURSA: historia.ro

 

Aceste reguli sunt extrase din carnetul unui elev al Liceului „Mihai Viteazul” din București, anul școlar 1964-1965.

Recomandari