Ministerul Agriculturii acordă 3.000 de euro fermierilor care cultivă usturoi! Noile condiții pentru înscrierea în program

0 45

Așteptat cu ardoare de un număr tot mai mare de fermieri români, Programul Usturoi revine și în 2020, iar veștile bune nu se opresc aici, pentru că Ministerul Agriculturii a decis alocarea unei sume mai mari în comparație cu edițiile precedente. Astfel, cei care optează pentru înființarea unor culturi de usturoi vor primi din partea statului suma de 3.000 de euro.

Programul Usturoi revine și în 2020. Ce condiții va trebui să îndeplinească fermierii

Această subvenție vine, însă, cu noi obligații, pentru că beneficiarii vor fi nevoiți să acopere cel puțin 3.000 de metri pătrați pentru a putea intra în posesia banilor. Mai mult decât atât, producția va trebui vândută cu acte în piață, iar fermierilor li se impune să prezinte un registru cu toate tratamentele pe care le-au aplicat plantației, condiție care nu exista anul trecut.

Cu toate acestea, programul i-a convins deja pe agricultori să își sporească semnificativ suprafețele cultivate cu usturoi. Dacă la ediția precedentă au semănat doar 90 de hectare, acum vorbim despre cel puțin 200, conform datelor oficiale.

Pentru a putea beneficia de sprijinul de 3.000 de euro la hectar, cultivatorii de usturoi trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;
b) să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp;
c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative (se iau în considerare următoarele: bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare).

Alături de cererea de înscriere, fermierii care cultivă usturoi și doresc să obțină subvenția de la stat trebuie să depună la direcțiile agricole și o serie de documente. Este vorba despre:

  • copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal
  • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  • dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  • adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
  • declarație pe propria răspundere

Trebuie spus că subvenția nu se acordă solicitanților a căror suprafață cultivată cu usturoi este obținută prin divizarea unei suprafețe cultivate cu usturoi existentă în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registul agricol.

Recomandari