Legea privind învățământul online a fost respinsă de CCR în integralitatea sa

Curtea Constituțională a declarat neconstituțional proiectul de lege prin care era introdusă în Legea educației posibilitatea învățământului online. CCR a respins proiectul în integralitatea, în urma sesizării primite de la președintele Klaus Iohannis.

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

CCR a respins legea cu unimitate de voturi

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 este neconstituţională, în ansamblul său”, se arată într-un comunicat al CCR.

În sesizarea de neconstituționalitate, Klaus Iohannis susține că proiectul de lege ce i-a fost trimis la promulgare a deturnat voința inițiatorilor legii, a încălcat principiul bicameralismului și a încălcat prevederile constituționale legate de intrarea în vigoare a unei legi.

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

Primul punct pe care-l reclamă șeful statului este faptul că forma finală a legii nu are legătură cu conținutul inițial, așa cum a fost prezentat de inițiatori în expunerea de motive a legii, anume eliminarea calificativelor în primele clase de învățământ.

Potrivit expunerii de motive a inițiatorilor, propunerea legislativă are ca obiect de reglementare exprimarea rezultatelor evaluării, după cum urmează: la nivelul ciclului de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a) prin nivelul atins, referitor la gradul de însușire a competențelor – în scopul eliminării presiunii notării asupra elevilor/părinților; la nivelul claselor a III-a și a IV-a prin note de la 1 la 10 (în scopul familiarizării elevilor de vârsta școlară mică cu specificul evaluării din ciclul gimnazial); la nivelul ciclului gimnazial secundar și în învățământul terțiar nonuniversitar, prin note de la 1 la 10 sau prin punctaje, în mod similar testelor internaționale”, se arată în sesizarea Curții Constituționale.

ADVERTISEMENT

Pe 7 octombrie 2019, propunerea legislativă a trecut de Camera Deputaților în forma inițiatorilor prin adoptare tacită. Ajunsă la Senat, legea a primit cinci noi articole care i-au schimbat esențial conținutul.

Practic, în Camera decizională s-a adoptat o cu totul altă reglementare, s-a creat un nou cadru normativ în baza căruia activitățile din învățământul preuniversitar și universitar să se poată desfășura și online, în situația în care se instituie starea de urgență sau starea de asediu potrivit prevederilor constituționale. Acest lucru s-a realizat având ca efect înlăturarea intenției inițiatorului de a legifera modul de exprimare a rezultatelor evaluării școlare, practic eliminându-se în cadrul dezbaterilor din această Cameră întreaga formă a legii adoptate de prima Cameră sesizată”, argumentează președintele Iohannis.

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

Prin urmare, prima Cameră sesizată nu a avut ocazia să analizeze, să dezbată și să hotărască asupra soluțiilor legislative nou introduse de Camera decizională, fapt ce contravine principiului bicameralismului stipulat de Constituție și de jurisprudența CCR, Curtea pronunându-se deja pe spețe similare.

Un paradox: o lege aplicabilă înainte de intrarea în vigoare

Șeful statului reclamă și faptul că este încălcat articolul 78 din Constituție care prevede: ”Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.” În schimb, proiectul pe care Iohannis l-a reclamat la CCR prevede că legea devine aplicabilă imediat după publicarea în Monitorul Oficial.

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

În aceste condiții, nu se poate prezuma că norma legislativă este accesibilă destinatarului, deoarece acestuia nu i se poate pretinde o conduită în funcție de ipoteza normativă a legii câtă vreme legea se aplică înainte de împlinirea termenului constituțional minim pentru intrarea sa în vigoare (…) Așadar, faptul că legea va fi pusă în aplicare la o dată anterioară intrării ei în vigoare este de natură a aduce atingere art. 78 din Constituție”, crede șeful statului.

Loading...

Recomandari

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More