ÎPS Teodosie propagă ura chiar și în Pastorala de Crăciun. Cheamă la luptă împotriva „asaltului prigonitorilor”

41

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, le-a transmis credincioșilor în Pastorala de Crăciun un mesaj încrâncenat, în care vorbește despre „prigonitorii” ortodoxiei. Agitator de profesie, fostul turnător al Securității își desăvârșește astfel sezonul plin de provocări iresponsabile, în care a sfidat regulile pandemiei, și-a instigat enoriașii la nesupunere față de măsurile Guvernului și i-a împins la îmbolnăvire.

„Nu trebuie să mai permitem ca Bisericile să fie încuiate de cei ce nu au dreptul să omoare credinţa sfântă a neamului românesc”, strigă Teodosie, cu gură de propagandist al minciunii.

„Prigonirea Bisericii a luat astăzi diferite forme, mai subtile şi mai perfide”, iar „sub pretextul izbăvirii de boală, bisericile sunt închise, creştinii sunt intimidaţi, batjocoriţi, hărţuiţi”, continuă provocatorul nr. 1 din Biserica Ortodoxă Română.

Din Pastorala de Crăciun a ÎPS Teodosie

„Iubiţi fii duhovnicești,

Sfânta şi marea sărbătoare a Naşterii Domnului ne umple în fiecare an inimile de o lumină şi de un har mai presus de fire şi de cuvânt. Se naşte Hristos, Împăratul veacurilor, într-o iesle smerită din Betleem, într-o peşteră rece, pentru a ne pune iarăși în lumină, ca în fiecare an, că cel mai mare dar al istoriei, pe care l-am primit în univers, este nașterea Fiului lui Dumnezeu, făcut Om pentru noi. (…)

Iubiţi fraţi şi surori în credinţa cea mântuitoare,

Venirea în lume a Pruncului Iisus nu este doar evenimentul crucial şi culminant al întregii istorii universale, ci este şi începutul unui nou veac, veacul în care Dumnezeu Se dăruieşte lumii, pe care o umple de harul Său, se uneşte cu oamenii și ne dăruieşte dragostea Sa infinită, Trupul şi Sângele Său în Sfânta şi Dumnezeiasca Împărtăşanie. Hristos este Izvorul cel Viu al vieţii, Puterea cea infinită care vindecă trupul nostru şi face ca viaţa să se înnoiască. El este Viaţa, iar umanitatea primind pe pămând pe Pruncul Iisus, se bucură de razele vieții cerești care o luminează.

De aceea, în aceste vremuri de pandemie, Iisus Hristos este Doctorul cel fără de moarte, Vindecătorul de toate bolile, Cel ce ne aduce dragostea Tatălui. Cel ce a venit să omoare moartea, Pruncul Cel născut în Betleem este vântul cel preacurat, care suflă oxigen ceresc în plămânii vlăguiţi de suferinţă a celor din spitale, oferindu-ne doctoria nemuririi, Mâna cea puternică, care ne smulge din întunericul morţii şi ne aduce înapoi la starea de nemuritori, oferind chiar puterea medicilor de a stărui în osteneala vindecării.

Naşterea Domnului este începutul cel preafrumos al vindecării noastre de moarte şi de păcat, este şi străfulgerarea de lumină dumnezeiască, în stare să năruie şi să zdrobească cursele vicleanului. Puterea Pruncului Dumnezeu din iesle este în măsură de a ne izbăvi, nu numai de virusuri, ci mai ales de frica aceasta omorâtoare de suflet, care a pus stăpânire pe întreaga planetă. Astăzi frica omoară mai mult decât virusurile, cu complicitatea mass-media. Depresie, îndoială, grijă, sărăcie, şomaj, durere, toate acestea sunt efectele fricii care a cuprins pe semenii noștrii şi ameninţă să ne zdrobească.

Aşa cum am spus şi la marele praznic al Sfântului Apostol Andrei, Creştinătorul Dobrogei şi Părintele duhovnicesc al întregii Românii, să nu ne înspăimântăm peste măsură. Grija şi atenţia pentru igienă şi pentru păstrarea sănătăţii, să fie însoţite de bucuria dăruirii şi de curajul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit atunci când S-a născut în peştera rece din Betleem. Suntem urmaşii Sfântului Apostol Andrei. Aşa cum el a îndurat foame, frig, prigoană, suferinţă, durere şi la sfârşit moarte mucenicească pentru Hristos, tot aşa şi noi să răbdăm şi să suferim această vreme de încercare şi să mulţumim lui Dumnezeu pentru toate.

În lucrarea vieţii noastre, vom întâmpina multe curse şi vicleşuguri ale satanei puse prin oamenii care slujesc întunericului. Hristos Însuşi, Pruncul Cel mai mare decât veacurile, a fost primit cu împotrivire şi cu ură în această lume a păcatului şi a morții. A fost refuzat şi izgonit din cetatea Betleemului de oamenii locului, pentru a Se naşte în frigul şi sărăcia peşterii. A fost urmărit pentru a fi omorât, din cauza fricii şi obsesiilor ucigaşe ale lui Irod, împăratul Iudeii. A peregrinat prin frigul cumplit al deşertului pe timp de noapte şi prin căldura cumplită a zilei, fără a avea decât mângâierea şi iubirea cea mai presus de ceruri a Maicii Domnului şi sânul ei cel fecioresc. În urma Pruncului dumnezeiesc, un fluviu de sânge nevinovat a curs prin uciderea pruncilor din tot ţinutul Betleemului. Mii de suflete preacurate au zburat atunci la sânul Părintelui Ceresc, pentru a vesti cetelor de îngeri întemeierea prin suferinţă a Bisericii lui Dumnezeu pe pământ.

Tot aşa şi Biserica lui Hristos, încă din zorii apostolici ai istoriei, a îndurat mereu înverşunarea robilor morţii. Mesagerii lui Dumnezeu au fost izgoniţi din cetăţi, au fost omorâţi, şi milioane de mucenici au sfinţit cu sângele lor pământurile unde au propovăduit. Biserica lui Hristos îşi are cetăţenia în ceruri, iar domiciliul ei este în raiul iubirii lui Dumnezeu. Aici pe pământ suntem străini şi călători. Mereu oamenii lui Dumnezeu au suferit mânia şi furia ucigaşă a celor răi.

Astăzi, prigonirea Bisericii a luat diferite forme, mai subtile şi mai perfide. Sub pretextul izbăvirii de boală, Bisericile sunt închise, creştinii sunt intimidaţi, batjocoriţi, hărţuiţi. Creştinii nu mai sunt daţi la fiarele sălbatice, însă fiarele răutăţii muşcă mereu din Trupul Bisericii prin propagandă, răutate, acuze mincinoase, calomnie şi ură. (…)

Dreptmăritori creştini,

(…) Să nu mai permitem niciodată ca Bisericile zidite cu sudoare, lacrimi şi sânge de strămoşii noştri sfinţi, sau cele noi ridicate cu jertfă și trudă de credincioșii noștrii cu suflet mare, să fie încuiate de cei ce nu au dreptul să omoare credinţa sfântă a neamului românesc. Să ne apărăm credinţa ortodoxă în faţa asaltului prigonitorilor care urmăresc secătuirea sufletelor noastre de apa cea vie. Să rămânem nestrămutaţi în dreapta vieţuire şi în sfinţenia pe care părinţii şi strămoşii noştri ne-au dăruit-o cu suferinţă şi sânge. (…)

Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului”

Recomandari