Frăția politicienilor: Codul penal doar pentru prostime, pentru parlamentari se aplică „statutul”

0 56

Parlamentul a adoptat cu o singură abținere, miercuri, o propunere legislativă prin care senatorii și deputații care și-au angajat rudele la birourile parlamentare până în anul 2013 scapă de răspundere asta deși Codul Penal este ferm și ar trebui să se aplice pentru toată lumea căci nimeni nu e mai presus de lege. Așteptăm să vedem dacă Iohannis va promulga legea sau luptă cu adevărat cu corupția așa cum pozează.

Propunerea legislativă precizează că dispozițiile din Statutul deputaților și senatorilor potrivit cărora parlamentarii nu-și pot angaja rudele la birourile parlamentare nu se vor aplica retroactiv și nu vor produce efecte juridice pentru faptele săvârșite înainte de intrarea în vigoare a acestor dispoziții, adică înainte de 21 august 2013.

Potrivit propunerii legislative pentru reinterpretarea art. 38 alin. 11 din Statutul deputaților și senatorilor, „dispozițiile alin. 11 ale art. 38 din Legea 96 din 2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, așa cum au fost modificate prin Legea 219 din 2013, nu se aplică retroactiv și nu produc efecte juridice pentru actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite de deputați sau senatori înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări”.
Parlamentarii vor avea și imunitate penală:
„Actele și faptele juridice încheiate sau săvârșite de deputați sau senatori înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 38 alin. 11 din Legea 96 din 2006 nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de Legea 96 din 2006 în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor, având în vedere faptul că anterior modificărilor introduse prin Legea 219 din 2013 nu a existat nicio restricție cu privire la personalul angajat la birourile parlamentare, deputații sau senatorii putând dispune fără nicio constrângere legală asupra angajării acestora. Interdicțiile introduse prin art. 38 alin. 11 au intrat în vigoare și produc efecte juridice începând de la data de 21 august 2013”, se stipulează în actul normativ adoptat. Adică art.301 din Codul Penal privind conflictul de interese nu va mai putea produce „efecte juridice pentru parlamentari”. Conflictul de interese:  Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

Propunerea legislativă privind interpretarea art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, inițiată de deputații Florin Iordache, Daniel Florea și Marton Arpad, a fost adoptată de plenul Parlamentului cu 306 voturi pentru și o abținere.

Mai mulți parlamentari au fost acuzați de ANI pe motiv că s-au aflat în conflict de interese înainte de 2013 pentru angajarea rudelor la birourilor parlamentare. Statutul deputaților și senatorilor a fost modificat în 2013, în sensul că membrii familiei deputatului sau senatorului ori rudele/ afinii acestuia până la gradul al III-lea nu pot fi angajați la biroul parlamentar. Această restricție nu a existat în statut înainte de modificarea din 2013.

Recomandari