Atentie parinti! Probele ORALE de la Bacalaureat se anulează. Competenţele lingvistice şi digitale vor fi echivalate

59

În contextul restricţilor provocate de pandemie, Guvernul a modificat legislația din Educație, astfel încât nu vor avea loc examenele de competențe la probele orale de Bacalaureat iar recunoașterea acestora se va echivala, anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale.

Măsura a fost adoptată în Ordonanța de Urgență prin care a fost reglementată și gratuitatea transportului acordat elevilor.

Pentru anul școlar 2019-2020, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal și probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, se arată într-un comunicat al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Ministrul Educației, Monica Anisie, va urma, în cursul zilei, să clarifice măsurile adoptate în ședința Executivului de joi.

Măsuri de pregătire şi protecţie

Probele orale la Bacalaureat ar fi trebuit să se desfăşoare în perioada 9-19 iunie.  

Elevii din anii terminali vor avea posibilitatea să participe la ore opționale de pregătire în vederea examenelor, în sălile de curs, iar pentru accesul la orele de pregătire și la examene se vor pune în aplicare măsuri speciale de protecţie şi prevenţie.

Probele scrise la Bacalaureat

22 iunie 2020 – Limba și literatura română – proba Ea) – examen scris

23 iunie 2020 – Limba și literatura maternă – proba Eb) – examen scris

24 iunie 2020 – Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris

Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

25 iunie 2020 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris

În funcție de profilul urmat la liceu, absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii pentru examen: Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocaționalăGeografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus.

Recomandari